תכנית הכנס

מועד הכנס: יום ג’ 24.6.14 בין השעות 10:00 ל17:30

מקום הכנס: המכללה האקדמית חמדת הדרום, מ.א שדות נגב

לצפייה בתכנית הכנס בפורמט pdf לחצו כאן.

תוכנית הכנס

09:30-10:00- התכנסות והרשמה
10:00-10:15- פתיחה וברכות
הנחיה: דר’ יעל פישר, המכללה האקדמית אחווה וחמדת הדרום
פרופ’ אבי לוי, נשיא המכללה האקדמית חמדת הדרום
פרופ’ זכריה מדר, רקטור המכללה האקדמית חמדת הדרום
דר’ זהר טל- יו”ר הכנס, המכללה האקדמית חמדת הדרום

10:15-11:15- מושב א’: הרצאה מרכזית במליאה

ראש מושב א’: פרופ’ רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ מומי דהן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ירצה על הנושא: על הקשר בין כלכלה וחינוך

11:15-12:45- מושב ב’ להרצאות קצרות:

מושב ב1: חשיבה מערכתית וגלובליזציה בחינוך:
ראש המושב: דר’ ניצה שוובסקי, המכללה האקדמית גורדון
מציגים:
א. חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית- מר חיים שקד ופרופ’ חן שכטר, אוני’ בר- אילן
ב. מעורבות עמותות בבתי ספר: מקרי בוחן מישראל ומגרמניה- נטע שגיא ודר’ מירי ימיני, אונ’ תל- אביב
ג. פיתוח ייחודיות בית ספרית: אסטרטגיות ניהול ועמדות מורים בזיקה למחויבותם של המורים לתהליך- איריס סוויסה ודר’ ניצה שוובסקי, המכללה האקדמית גורדון

מושב ב2: תהליכים ארגוניים וחדשנות בחינוך
ראש המושב: פרופ’ אנית סומך, אוניברסיטת חיפה
מציגים:
א. להיות או לא להיות מורה: מניעי הפניה להוראה והזהות המקצועית של פרחי הוראה בשנה הראשונה ללימודים- גב’ שוש פוגל, המכללה האקדמית חמדת הדרום ודר’ זהר טל,המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת בית ברל
ב. רפורמת ‘אופק חדש’: האם ובאיזו מידה הביאה הרפורמה לשיפור באטרקטיביות מקצוע ההוראה והישגי התלמידים במערכת? דוקטוראנט – דוד מעגן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואונ’ בר-אילן
ג. קידום מטרות בית הספר באמצעות הפורטל הבית ספרי- דר’ נגה מגן-נגר, המכללה האקדמית גורדון ואוני’ בן-גוריון, ומר רוני דיין, משרד החינוך
ד.אפקטיביות של בתי ספר מטמיעי חדשנות: תובנות ממחקר על בתי ספר ניסויים- דר’ סמדר גלעד-חי, אוני’ חיפה.

מושב ב3: ניהול, קבלת החלטות ואתיקה בחינוך
ראש המושב: דר’ יוסי קליין, אוניברסיטת בר- אילן
מציגים:
א. קבלת החלטות של הנהלות בתי ספר אודות מימוש השעות הפרטניות ברפורמת עוז לתמורה- דר’ עמנואל תמיר, המכללה האקדמית אוהלו
ב. הרקע המוטיבציוני להתנהגות אזרחית והתנהגויות לא אתיות בקרב עובדי מנהל ופיקוח במשרד החינוך בישראל- גב’ טניה לוי, דר’ אורלי שפירא לשצ’ינסקי ודר’ יוסי קליין, אוני’ בר- אילן
ג. ‘דברים שרואים מכאן לא רואים משם’: תפיסות מורים את תפקיד המנהל- אושרית קולטן ודר’ הודיה הופמן, המכללה האקדמית חמדת הדרום

12:45- 13:45 ארוחת צהרים וביקור בהצגת פרסומים חדשים של חברי סגל

13:45- 15:15 מושב ג’ להרצאות קצרות:

מושב ג1: התפתחות מקצועית בחינוך
ראש המושב: פרופ’ יצחק פרידמן, המכללה האקדמית אחווה
מציגים:
א. עוגני קריירה אישיים ובחירת תכנית לימודים לתואר שני בחינוך- דר’ זהר טל, המכללה האקדמית חמדת הדרום ומכללת בית ברל, דר’ חיה אלטרץ, מכללת בית ברל
ב. מנגנוני הלמידה של מנהלי בתי ספר: פיתוח כלי חדש – קדח מואפק ופרופ’ חן שכטר, אוניברסיטת בר- אילן
ג. תחושת מסוגלות של הגננת ותפישתה את מצוינות גן הילדים- קרן סרוסי ודר’ יעל פישר,  המכללה האקדמית אחווה

מושב ג2: מנהיגות וערכים בחינוך
ראש המושב: פרופ’ יזהר אופלטקה- אוניברסיטת תל- אביב
משתתפים:
א. מנהיגות מעצבת: גורמים ותוצרים- גב’ נירה שלו, האוני’ הפתוחה
ב. שדרת המנהיגות: מבנה, תפקיד והכשרה- דר’ אלכס שניידר, דר’ חיה אלטרץ וגב’ עינת יצחק- מונסנגו, המכללה האקדמית בית ברל
ג. הטרוגניות פונקציונאלית בצוותי הניהול: תפקידה המתווך של מנהיגות מנהלי בתי הספר- דר’ פסקל בן- אוליאל, אוני’ בר אילן ופרופ’ אנית סומך, אוני’ חיפה

15:15- 15:45 הפסקה וכיבוד

15:45- 16:45 מושב 4: פאנל על הנושא:

מינהל החינוך: מדיניות, מחקר, הכשרה ופיתוח אישי
ראש המושב: פרופ’ דן ענבר- האוניברסיטה העברית
חברי הפאנל :
פרופ’ אדם ניר- האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ יורם הרפז- המכללה האקדמית בית ברל ועורך הד החינוך
פרופ’ זהבה רוזנבלט-אוניברסיטת חיפה
מר רמי לוסטיג- מנהל תיכון אשל הנשיא

16:45- 17:00- סיכום הכנס:

פרופ’ יזהר אופלטקה- אוני’ תל- אביב

ומה הלאה? צידה לתשע”ה-
פרופ’ יזהר אופלטקה – אוניברסיטת תל-אביב
פרופ’ אדם ניר- האוניברסיטה העברית ירושלים

17:00- קפה לדרך

(ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים)