תודה על הרשמתך לכנס

הרשמתך התקבלה.
בקרוב ניתן יהיה להירשם גם עבור מושבי ההרצאות והשולחנות העגולים.

הזקוקים להסעות יפנו למזכירות הכנס: יעל ברקאי, באמצעות דוא”ל: kenes-hemdat@macam.ac.il

בברכה,
בית הספר לתואר שני
המכללה האקדמית חמדת הדרום