Kol-Kore-Header

נושא הכנס: פרופסיה, מחקר והוראה: מבט למחר

מערכות החינוך בארץ ובעולם עוברות רפורמות פדגוגיות ומנהליות ומטמיעות טכנולוגיות חדשות לשיפור ההישגים והעלאת איכות הבוגרים. תהליכים אלה דורשים,בין היתר, הכשרת סגל מקצועי של בעלי תפקידים ומנהלים שיובילו את מערכות החינוך המשתנות. ריבוי תוכניות תואר שני במינהל החינוך בארץ הוא אחד הביטויים לעלייה בביקוש של אנשי חינוך להכשיר עצמם לתפקידי ניהול ומנהיגות.

כנס זה יעסוק בתרומת המחקר של תחום מינהל החינוך לשיפור מערכות החינוך וייחד מבט לבחינת הדרישה לסגל אקדמי בכיר להוראה בתוכניות מינהל החינוך בארץ.
כנס מגמות מינהל החינוך השנתי של האוניברסיטאות והמכללות בארץ יתקיים ביום שלישי, כו’ בסיוון תשע”ד, 24/6/2014, במכללה האקדמית חמדת הדרום.

אנו מזמינים חוקרים בתחומי מינהל החינוך להציג את עבודותיהם ולשתף את תלמידי המחקר הלומדים בתוכניות המתקיימות באוניברסיטאות ובמכללות. הכנס ישמש במה לקידום דיאלוג מחקרי-אקדמי ויתרום לחיזוק וגיבוש קהילת חוקרים בתחום מינהל החינוך בישראל.

מפגשי הכנס יחלו בשעה 09:30 ויסתיימו בשעה 17:30.

בתוכנית הכנס ישולבו הרצאה מרכזית; מושבים מקבילים שבהם יוצגו מחקרים של חברי הסגל ותלמידי מחקר, דיונים ב’שולחנות עגולים’ שאותם יובילו מרצים חוקרים מהאוניברסיטאות ומהמכללות. כמו כן מתוכנן פאנל שיעסוק בהמרצת התהליכים להרחבת הסגל האקדמי להוראה בתוכניות מינהל החינוך בארץ. הכנס יינעל בדיון פתוח של חברי הסגל בהנחיית חברים מסגל המחקר.

מידע נוסף והנחיות לגבי אופן הגשת ההצעה להרצאה ניתן לקבל במסמך pdf.
לצפייה/ הורדת המסמך לחצו כאן